Priser


Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs: 2000,-

Mørkekjøring: 1550,-

Førstehjelp: 800,-                                                                               


Klasse B/B automat

Kjøretime 45 min: 700,-

Trinnvurdering trinn 2: 700,-

Trinnvurdering trinn 3: 700,-

Sikkerhetskurs på bane: 5440,-

Sikkerhetskurs på veg: 8250,-

Førerprøve(oppvarming + leie av bil til førerprøven): 3000,-


Startpakke klasse B/ B automat

Startpakke: 21 732,-

Inkluderer: 10 kjøretimer, 2 trinnvurderinger, sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på vei og leie av bil til førerprøven, inkl oppvarmingstime* (Det gis ingen garanti for at det antall kjøretimer som fremkommer i pakken er nok til å starte på den obligatoriske opplæringen eller bestå førerprøve. Trenger man ytterligere timer for å nå de mål som er satt i "Læreplan for førerkort kl. B", så må disse betales i tillegg når de gjennomføres.)


Klasse T (Traktor)

Kjøretime 45 min: 1100,-

Trinnvurdering trinn 2: 1100,-

Trinnvurdering trinn 3: 1100,-

Førerprøve: 3300,-

Lastsikringskurs: 800,-